Ankor

Bildoptmering

En jämförelse mellan olika filformat för pixelgrafik.

anka Anka Anka Anka Anka

jpg 9kB

gif 9kB

gif 9kB

png8 9kB

png24 46kB