benbilbyxben philip

Företaget startades år 1986 av Leif Andersson,
men har sedan 1 mars 2011 ägts och drivits av Pierre Lindström och Fredrik Nilsson.

"Tillsammans har vi mer än 45 års erfarenhet inom företaget, och som ägare idag sätter vi
ett högt värde på våra medarbetare och samarbetspartners, vilket genererar i ett bra arbete.
Vi lägger alla ner ett stort engagemang i de projekt som vi tar oss ann
eftersom att nöjda kunder är en självklarhet för oss.”