Webbens historia

Vad är webben?

WWW-logo

Webben är en del av internet som många av oss använder dagligen. Webben även kallat World Wide Web (WWW), används för att kunna navigera kring olika hemsidor. För att våra enheter ska kunna kommunicera med varandra över webben används ett så kallat protokoll, HTTP(HyperText Transfer Protocol). På så sätt kan hemsidor “överföras” via internet till klienten. HTTP protokollet bygger på förfrågan och svar förfarande, vilket innebär att användaren ställer en förfrågan att en tjänst(ett svar) ska utföras av en server. Klientprogrammet, vilket är en webbläsare, laddar sedan ner webbsidan som finns lagrad på servern och webbläsaren gör så att vi kan se sidan. Webbläsaren gör även så att vi kan navigera kring olika sidor genom hyperlänkar.

Webbplats

Där kan finnas flera webbsidor på en och samma server och kan man navigera mellan dessa via hyperlänkar kallas det för en webbplats. En webbplats kan vara lagrad på t ex ett webbhotell som hanterar många olika webbplatser.

Webben vs Internet

Många blandar ofta ihop webben med internet, vilket man inte ska göra. Internet används när man besöker olika hemsidor men internet är inte bara webben. Internet är ett sorts nätverk som kopplar samman våra enheter, exempelvis datorer och mobiltelefoner. Det språk som används för internet är IP/TCP. Det första internet användes under 50 talet för att militären lättare skulle kunna hålla kontakt. Webben är istället en tjänst som gör att man kan komma åt hemsidor via internet.

Kommunikation över internet

Kommunikationen över internet sker med hjälp av Internet Protocol som är ett kommunikationsprotokoll. Internet Protocol även förkortat IP används likt en adress eller ett telefonnummer. IP-adressen behövs för att datorn ska veta vart informationen du söker är lagrad någonstans. IP-adressen är sedan kopplat till en URL för att det ska bli lättare att hålla reda på än en hel IP-adress vilket underlättar för användaren när den ska berätta för datorn vart den ska söka någonstans.

Viktiga begrepp kring webben

Klient: En klient är ett program som används för att kommunicera med ett serverprogram. En klient styrs av en användare och själva klienten kallas oftast en dator/persondator.

server

Server: En server kan vara antingen mjukvara eller hårdvara. Servern servrar en klient genom att skicka den information klienten har begärt. Exempel på vanliga servrar kan vara mailservrar och webbservrar. Exempel på en tjänst kan då vara åtkomst till sin mail eller en hemsida. En server är tekniskt väldigt likt en dator och är antingen en maskin eller program som lagrar information som sedan en klient kan komma åt.

HTTP : HyperText Transfer Protocol är ett protokoll som används för webben och är det kommunikationsprogram som används för att skicka webbsidor över internet. Protokollet styr förfrågan och svar av webbsidor mellan server och webbläsare. Idag finns det ett nyare och säkrare protokoll som kallas HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure). Den nya säkerheten beror på kryptering av informationen som överförs via SSL(Secure Sockets Layer).

FTP: File Transfer Protocol är ett protokoll som används för att överföra filer mellan olika ställen, exempelvis från en dator till en webbserver. FTP skrevs 1971 och hade då ingen fokus på säkerhet vilket gör att protokollet är osäkert, men det är väldigt lättanvänt och smidigt för att överföra filer till en webbserver.

IP: IP-adresser används för att identifiera en enhet på internet. Via en IP-adress kan datorn kommunicera med exempelvis en server. För att visa en hemsida på din dator så krävs det en IP-adress så att hemsidan öppnas på rätt enhet. IP-adressen är den enda information som en server har för att veta vart den ska skicka den information som klienten har begärt.

Domän: Domän används för att lättare hålla kolla på vad du vill söka efter eller vad du vill besöka på webben. Bakom en domän finns det en IP-adreess som består av massa siffror och som används av datorn för att kommunicera med servern. En domän är lättare att komma ihåg då det är riktiga namn istället för massa síffror, exempelvis google.com är en domän medans ip adressen är 142.250.74.14.

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet#Teknisk_definition
https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klient_(datalogi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/IP-adress
https://sv.wikipedia.org/wiki/Server
https://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://it-ord.idg.se/ord/doman/
https://it-ord.idg.se/ord/http/
https://it-ord.idg.se/ord/klient/
https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/www-vad-ar-skillnaden-mellan-internet-och-webben/
https://www.nyteknik.se/digitalisering/vet-du-skillnaden-mellan-www-och-internet-egentligen-6417030
http://www.webintro.se/
https://internetstiftelsen.se/domaner/domannamn-vad-ar-det/
https://support.google.com/websearch/answer/1696588?hl=en
https://sites.google.com/site/testingfaezeh/hur-startades-internet
https://brawebbhotell.com/sv/ftp/
https://www.itsnordic.se/kunskapsbank/servrar/
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/internet/
https://www.west-tech.se/vanliga-begrepp-inom-webbdesign/