Vad är webben?


Internet

Webben är egentligen bara en samling av massa olika hemsidor som i sin tur består av mindre sidor. För att komma in på webben så använder du en webbläsare som exempelvis Chrome eller Internet explorer, men det finns mängder av olika webbläsare ute på marknaden. Sedan så använder du oftast en sökmotor för att söka upp den hemsidan du vill besöka. Dessa fungerar som så att dessa söker igenom alla tillgängliga hemsidor med hjälp av robotar och skapar sedan olika sökord för varje hemsida som vi kan söka på med hjälp av en sökmotor.

När vi sedan väljer att gå in på en hemsida så använder vi oftast ett domän som slår upp sig mot en en nameserver (dns-server) för att leta upp vilken ip den ska vidarekoppla oss till. När vi väl har fått ip:n så går vår webbläsare in på hemsidan genom att ansluta sig mot webbservern som hemsidan befinner sig på. Då skickas data mellan webbservern och vår webbläsare när vi trycker på olika knappar och bläddrar runt på hemsidan. När vi sedan inte längre vill se hemsidan så stänger vi ner den och då kopplas vår webbläsaren och webbserver ifrån varandra och förbindelsen bryts.

Begrepp:

Några viktiga begrepp för att kunna förstå vad webben är och hur internet fungerar kommer nedanför:

Klient - En klient är vad vi använder när vi vill använda någon tjänst på internet eller webben. Denna använder vi för att ansluta oss mot en server för att kunna utnyttja dennes tjänst och servern skickar sedan tillbaka data till vår klient.

Server - En server är de datorer som alla hemsidor och tjänster finns på. Dessa ansluter vi oss mot när vi vill exempelvis nå en hemsida eller en annan tjänst. På dessa lagrar vi sedan alla nödvändiga filer som behövs för hemsidan, det kan även bestå av databaser och certifikat. Dessa datorer är oftast utrustade med extra mycket ram-minne och processorkraft för att kunna hantera alla förfrågningar från alla användare som ansluter mot denna.

HTTP - HTTP protokollet används i webbläsaren för att föra över hemsidor mellan enheten du använder och webbservern. Protokollet för bland annat över html-sidor och övriga filer som krävs för att en hemsida skall fungera. HTTP protokollet går även att köra krypterat genom att använda sig av ett ssl certifikat.

FTP - FTP är det protokoll som används för att överföra filer mellan datorer och servrar. Det är en ganska gammalt protokoll då det kom redan 1971 men det fungerar än idag och används flitigt. Dock så har man gått mer och mer över till att använda sftp som en en annan variant men som skickar datan krypterat vilket är betydligt säkrare.

IP - IP-Adress är ett unikt nummer som varje enhet vi använder såsom en dator, mobil, router och massa andra uppkopplade enheter har. Denna används för att “identifiera” enheten på internet bland alla andra och det är en form av adress till själva enheten.

Domän - En domän är egentligen bara en vidarekoppling till en ip-adress. Dessa används för att man ska lättare kunna komma ihåg adressen och för att kunna identifiera vad hemsidan handlar om. Det är mer rekommdnerat att ha företag.com än att låta kunderna komma ihåg 12.345.67.89. Domäner är också uppdelade i olika delar såsom toppdämän som är den sista delen som består oftast av .com, .net eller svenska .se. En annan del av domänet är subdomain som finns före själva domänet som vanligtvist är www. men det kan i princip vara vad som helst, allt efter hur man själv som domänägare vill ha det. Detta gör att man kan använda en och samma domän för att koppla sig till olika tjänster och servers utan att behöva köpa på sig flera olika domäner.

Skillnaden mellan internet och webben?

Något som är relativt vanligt är att man blandar ihop internet och webben, vilket är väldigt lätt för en person som inte är insatt i det. Men det är två helt skilda saker. Internet är egentligen bara att alla enheter som finns världen runt är ihopkopplade på något sätt såsom kablar eller trådlös anslutning. Detta gör att alla dessa enheter kan kommunicera med varandra och därmed skapat det vi kallar internet. Medans webben enbart är hemsidor som finns ute på internet genom att dessa är lagrade på olika servers. Därmed är webben beroende av internet och att den funkar, men internet är inte beroende av att webben funkar. Dock så förlorar internet många funktioner eftersom mycket av det vi använder idag på internet är beroende av webbens tjänster.