Dator
Webbutveckling
Kod
Webbutveckling
Två Datorer
Webbutveckling

Fördelar

Obegränsat

Det finns inga begränsningar i webbutveckling, det är bara sin egen fantasi som sätter gränserna på vad som kan skapas.

Fritt

Webbutveckling är ett väldigt fritt ämne och man får bestämma mycket själv hur man vill göra saker och hur det ska se ut.

Jobbmöjligheter

Kursen webbutveckling ger dig kunskaper som du kommer kunna använda i en stor och växande bransch med möjligheter till mycket jobb.

I kursen Webbutveckling 1 får du lära dig om webbutveckling och om de webbtekniker som hemsidor bygger på idag. Man lär sig att skapa struktur och design med stilmallar, hantera grunderna i HTML och CSS, samt kunskap om etik och integritet på webben.

Telefon

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

Telefon: 08 - 527 332 00

Email: upplysningstjansten@skolverket.se

Öppettider: 09.00 - 11.00.

Adress: Svetsarvägen 16, 171 41 Solna.