DOM

Document Object Module

Mina första DOM-script (JavaScript/ECMAscript)

  1. Referenser till element
    med hjälp av getElementById() eller querySelector()
  2. Vilket event som ska trigga funktionen (starta/ändra något)
    bestäms med addEventListener()
  3. Vi kan ändra och/eller hämta ett elements innehåll, utformning och värde med hjälp av innerHTML, style respektive value m.m.

Övningar

Lägg in en bild på sidan som byts ut mot en annan när man klickar på den
(tips: element.src = "bild.jpg").

Låt användaren byta bakgrundsfärg på sidan.