Fridhem AB

Åhus

10 rum; 2 badrum, 1 kök, 2 sovrum

130 kvadratmeter

4 300 000 kr