Välkommen,

till hemsidan med allt om Webbutveckling. Här hittar du läroplanen, betygskriterierna samt min personliga åsikt om Webbutveckling kurs 1.

Det som kommer tas upp är följande:

  • Vad som kommer läras ut i kursen. Detta är det som du kommer få ut utav kursen, och vad du kan förvänta dig.

  • Vad Webbutveckling är för något, och vad en webbutvecklare gör.

  • Vad mina personliga tankar och åsikter är om ämnet.

  • En utvärdering av ovanstående. En översiklig sammanfattning.