DOM

Document Object Module

Mina första DOM-script (JavaScript/ECMAscript)

  1. Referenser till element
    med hjälp av getElementById() eller querySelector()
  2. Vilket event som ska trigga funktionen (starta/ändra något)
    bestäms med addEventListener()
  3. Vi kan ändra och/eller hämta ett elements innehåll, utformning och värde med hjälp av innerHTML, style respektive value m.m.

Övningar

S:

Lägg in en bild på sidan som byts ut mot en annan när man klickar på den
(tips: element.src = "bild.jpg").

Låt användaren byta bakgrundsfärg på sidan.