Vad är webben?

Hur webben fungerar

Webbsidor ligger fysiskt lagrade på datorer spridda över världen. En dator som tillhandahåller webbsidor kallas en webbserver. World Wide Web är en tjänst som gör webbsidor och andra datafiler åtkomliga via internet. Med en webbläsare kan användaren ladda ned webbsidor som är lagrade på olika webbservrar, och navigerar mellan sidorna genom att klicka på hyperlänkar. Servrarna och sidorna bildar en världsvid väv av sammanlänkade dokument, därav namnet WWW.

Begrepp

Här är några begrepp som man kan förekomma när man pratar om webben och som kan vara bra att kunna.

Klient: Är att en enhet skickar begäran för en typ av tjänst, adress till en resurs och även en returadress. Detta skickar klienten till en server.
Server: Den används för att möta klientens begäran och gör på liknande sätt, fast istället skickar den tjänster, som meddelande och resurser som klienten begärde.
Http: Står för “Hyper Text transfer Protocol” och är ett kommunikationsprotokoll för att överföra webbsidor på World Wide Web.
Ftp: Står för “File Transfer Protocol” och är ett filöverföringsprotokoll för internet.
IP: Står för “Internet Protocol” och används för att ge datorer/enheter ett nummer/en adress för att bli identifierade på internet.
Domäner: Är ett namn på internet för en administrativ sida/organisation på internet och används för att organisationer ska kunna komma åt tjänster och datorer på deras domän.
WAN: Står för “Wide Area network” och är ett större nätverk och består oftast av flertalet LAN.
LAN: Står för “Local Area Network” och är ett mindre nätverk.
Brandvägg: En ingång/utgång i ett nätverk som blockerar en del data som skickas till och från nätverket.
URL: står för "Uniform Resource Locator" , på svenska kallat webbadress, är den teckensträng som identifierar en viss resurs på internet, till exempel en webbsida

Skillnaden mellan Internet och webben

Internet är som ett nätverk medans webben ger lättare tillgång till informationen på internet istället för att ha flera appar för olika ändamål. Webben länkar ihop information genom URL:er och har system för att visa innehållet på en sida. Internet knyter samman datorer medan webben är en tjänst för att komma åt information som finns på internet genom webbservrar. Internet kommunicerar med andra på olika sätt (protokoll) ett av de sätten är genom HTTP som kommunicerar genom webben. Ett citat som förklarar skillnaden mellan internet och webben är “Om internet är havet, så är world wide web en massiv flotta av skepp och u-båtar som tar folket genom havet" (Abraham Riesman, teknikreporter). Internet hade fortfarande funnits utan webben men med hade inte sett ut som det gör idag. All information hade varit var för sig och det hade sett ut som en startsida på en mobil med olika appar som sätt att komma åt informationen. Det var tack vare webben som internet tog fart och blev så som det ser ut idag.