Vad Är Webben?


webb

Hur fungerar webben

Webben är näst intill bara massor av hemsidor som är sammankopplade till varandra. Webben betecknas med förkortningen WWW (World Wide Web). Internet är massor av sammankopplingar mellan olika datornätverk som med routrar får dom att knytas ihop. Kommunikationen fungerar så att internet sker allt via kommunikationsprotokollet Internet Protocol(IP). IP-nummer är som ett telefonnummer för att datorn ska veta var man kan hitta den informationen som man söker. Detta nummer är i sin tur kopplad till en URL (Uniform Resource Locater, som www.google.se) så man kan ha koll på namnet men inte hela IP-nummer.

Worl Wide Webb används för att kunna navigera sig runt på olika hemsidor som utför olika tjänster åt oss. För att kunna använda hemsidor som använder sig av WWW på internet så måste man använda protokollet HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) som fungerar på ett förfogande/svar - förfarande. Webben använder sig alltid av en webbläsare som klientprogram, det ställer förfrågan att en tjänst ska utföras av en server av något slag. Klientprogrammet laddar ner webbsidor som finns lagrade på olika webbservrar och klientprogram gör det enkelt att navigera sig runt olika webbsidor med hjälp av hyperlänkar(länkar).

Begrepp

klient: Klient är ett program som skickar över arbetsuppgifterna till ett annat program. Detta systemet kallas för klient-server-system. Klienten är ett program men kallas ofta för dator/persondator: Det finns 2 sorters klienter, tunna klienter och feta klienter. Det är inte lika vanligt idag för man ofta har en dator i hemmet.

Server: Det finns många olika servrar som mailserver, webbserver, spelserver och filserver. Servern kan antingen vara en hårdvara eller mjukvara som servern ger information till en klient. Servern får begäran från en klient sedan skickar servern tillbaka tjänsten som klienten bad om.Servern är väldigt lik hur en dator fungerar med att utföra uppgifter. Servern lagra filer och annan information som andra datorer kan sedan komma åt.

HTTP: HTTP står för Hypertext Transfer Protocol och används för webben och multimedia filer. Http styr skickandet av webbsidor mellan webbservern och webbläsaren. HTTP grundades av Tim Berners-Lee. Idag har vi en nyare version av HTTP som kallas HTTPS. HTTPS är säkrar än HTTP för att den har kryptering av överföring via SSL. Informationen är mer skyddad och information som skickas och gör så att obehöriga inte kan komma åt den. De flesta hemsidorna idag använder sig av HTTPS.

FTP: FTP står för File Transfer Protocol och är ett protokoll som används för att överföra filer i ett nätverk. Den första gång som det användes var 1971 och var ett osäkert sätt att skicka över filer. Det är ett osäkert sätt att skicka över filer då användarnamn och lösenord inte var krypterade. FTP använd ofta för att ladda upp filer till en webbserver och är lätt att använda.

IP: En IP adress identifierar en enhet på internet. Det är IP adressen som gör så att datorer och andra enheter kan kommunicera med varandra. Som när man går in på en hemsida så begär datorn åtkomst till domännamnets IP-adress. För att använda hemsidan så använd ens egen IP-adress för att hemsidan ska öppnas på rätt enhet. IP-adressen är typ som en hus adress för att kunna skicka informationen till rätt ställe.

Domän: Domän blir namngiven enligt domännamnssystemet DNS (DNS är ett system som underlättar adressering och sökning på internet). Domännamnet är namnet du skriver för att komma till en webbplats. Bakom en domän så finns det en sifferkombination vilket är IP-adressen. För att vi inte ska behöva skriva en siffror kombinatio för att komma till en hemsida så använder vi översättningen: domännamnet.

Skillnaden mellan internet och webben

Webben är själva sidan som man söker på. Webben är ett program som behöver internet för att kunna visa information som finns på internet. Internet är nätverket som kopplar ihop olika enhet som surfplatta, telefon dator och annat.