Mina fina ankor

Bildop

En jämförelse mellan olika filformat för pixelgrafik

jpg gif png tif png24

jpg 9kB

gif 9kB

png 9kB

gif2 8kB

png24 47kB