Vad är webben?


 

Webben är en del av internet som betecknas enligt förkortningen WWW (World Wide Web). Många blandar ofta ihop WWW med internet, eftersom att vi numera är så vana vid att endast utforska WWW när vi använder internet.

Internet är en slags sammankoppling mellan olika fysiska datornätverk som med hjälp av routrar får dessa att anknytas till en och samma punkt, så att de kan kommunicera med varandra. Kommunikationen som görs över internet sker alltid via kommunikationsprotokollet Internet Protocol (IP). Ett IP-nummer fungerar ungefär som ett telefonnummer. Datorn behöver detta nummer för att veta var den ska leta efter den information du söker. Detta nummer är i sin tur kopplad till en URL (Uniform Resource Locater, ex. www.google.se) för att det ska vara lättare att hålla koll på namnet än hela IP-numret, så att du enkelt kan berätta för din dator var den ska leta information från.

World Wide Web används för att enkelt navigera kring olika hemsidor som utför olika tjänster åt oss. För att överföra webbsidor som använder sig av WWW på internet så använder man protokollet HTTP (Hypertext Transfer Protocol), som bygger på ett förfrågan/svar-förfarande. På webben använder man alltid sig av en webbläsare som klientprogram, som ställer en förfrågan att en tjänst (ett svar) ska utföras av en server av något slag. Klientprogrammet laddar i sin tur ner webbsidorna som finns lagrade på olika webbservrar och klientprogrammet (webbläsaren) gör även att vi kan navigera oss kring olika webbsidor med hjälp av hyperlänkar (länkar).

Finns där mer än en webbsida på samma server, som man kan navigera sig mellan via dessa länkar så befinner man sig på en webbplats. Dessa webbplatser kan i sin tur finnas lagrade på ett webbhotell, som hanterar många olika webbplatser.

Begrepp

Begrepp som är viktiga att känna till:

Klient - En klient är program som lägger över arbetsuppgifter till ett annat program (server). Ett sånt här system kallas för klient-server-system. En klient är egentligen alltid ett program, men blir ofta kallad för dator/persondator. Det finns 2 olika sorters klienter brukar man säga: tunna klienter & feta klienter. Dessa begrepp är inte lika vanliga idag då man numera oftast har en persondator i hemmet.

Server - Exempel på vanliga servrar kan vara mailservrar, webbservrar, spelservrar och filservrar. En server kan vara antingen hårdvara eller mjukvara som servrar och ger information till en klient. En server får en begäran från en klient där servern sedan skickar tillbaka den tjänst som klienten bad om. Detta kan t ex vara åtkomst till sin mail eller en fil. Tekniskt sett är en server väldigt likt hur en dator utför uppgifter. Det är en maskin eller ett program som lagrar filer och annan information som andra datorer sedan kan komma åt.

HTTP - står för (Hyper Text Transfer Protocol) och används idag för webben och multimedia filer. HTTP styr hämtandet och skickandet av webbsidor mellan webbserver och webbläsare. Grundaren för HTTP är Tim Berners-Lee. Idag har vi fått en ny version av HTTP som kallas HTTPS. HTTPS är mycket säkrare än HTTP för att den använder sig av kryptering av överföring via SSL. Detta görs för att skydda den information som skickas så att obehörig tredje part inte kan komma åt den. Dem flesta av dagens hemsidor har valt att gå över till HTTPS från HTTP.

FTP - står för File Transfer Protocol och är ett protokoll som används för att överföra filer i ett nätverk. Den första specifikationen skrevs 1971 och då var säkerhet inte prioriterad och därav är FTP ett osäkert sätt att överföra filer, då användarnamn och lösenord inte är krypterade. FTP används oftast för att ladda upp filer till en webbserver och är väldigt lätt att använda.

IP - En IP adress identifierar en enhet på internet. Genom att använda sig av IP adresser kan datorer och andra enheter kommunicera med varandra. T ex när du ska gå in på en hemsida så begär din dator åtkomst till domännamnets IP-adress. För att sedan kunna se hemsidan används din IP-adress för att öppna hemsidan på rätt enhet. IP-adressen är alltså den enda informationen för att veta vart paketets destination är någonstans (ett paket är en samling med information och data som skickas över internet mellan klient och server).

Domän - En domän blir namngiven enligt domännamnssystemet DNS (DNS är ett system som underlättar adressering och sökning på internet.) Domännamnet är det du skriver in i din webbläsare för att komma till webbplatsen du vill besöka, till exempel aftonbladet.se. Bakom varje domän döljer sig en sifferkombination, en så kallad IP-adress. SOm används av datorer när de kommunicerar med varandra. IP-adressen utgörs av en rad siffror, men för att det ska vara lättare för oss människor att komma ihåg adressen använder vi till vardags istället översättningen: domännamnet.

 

Skillnaden mellan internet och webben

Internet är själva nätverket som kopplar ihop de olika enheterna, som telefon, dator, surfplatta mm, medans webben är den sidan du söker på. Webben är ett program som använder sig av internet och visar information som finns på internet.