Webbutveckling

logga

Uppgiften

Denna hemsida är en uppgift som jag har gjort under Webbutvecklings 1 kursen och den går ut på att vi ska genomföra en fullständig webbprojekt från planering till färdig produkt inklusive dokumentation och utvärdering. Webbplatsen ska informera om kursen Webbutveckling 1 utifrån de mål och generella innehåll som finns angivet i projektplanen.

Målet

Hemsidan ska informera om ämnet Webbutveckling och kursen Webbutveckling 1 i synnerhet. Detta ska ske på ett lättfattligt, tilltalande och intresseväckande sätt för att om möjligt få fler sökande till kursen. Det är samtidigt viktigt att de sökande får en rättvis och verklig bild av kursens innehåll. Målgruppen är framförallt de elever som ska välja program, inriktning eller valfri kurs på gymnasiet. Hemsidans syfte är också att tillgodose målgruppens behov av fakta och information gällande kursen webbutveckling.

Här är hur du navigerar hemsidan

nav