Webbens Historia

Webbens Historia

Vad är Webben?

Hur fungerar webben?

Webben eller som det egentligen heter world wide web är ett stort nät av webbsidor och datafiler som görs tillgängliga genom internet. En webbsida eller som det egentligen kallas hypertextdokument, kan innehålla text, bilder och videor. Genom att sammanlänka två eller flera webbsidor får man en webbserver. För att ta sig runt i webben använder man sig av sökmotorer. Ett exempel på en populär sökmotor är Google. Idag tar det inte ens en sekund för att fram träffar på din sökning. Detta är möjligt då t.ex. google och andra sökmotorer har så stora och snabba webbservrar, vilket gör det möjligt att kunna hittade tonvis med information om nästan allt, på extremt kort tid.

Viktiga begrepp

Klient: En klient kan man säga är som en kund som vill ha tjänster utförda av en server. Dessa tjänster kan vara att servern lagrar information av klienten, samt erbjuder olika kommunikationstjänster. Tekniskt sätt behöver det inte vara skillnad mellan servrar och klienter, de är båda datorer. Men det är funktionen som förändras. Servrar kan sakna onödiga komponenter och information som tar plats, men de är fortfarande lika mycket datorer som en klient är. Skillnaden är att klienten tar del av tjänster medan en server ger dem, de servar.

Server: En server kan man i kort och gott säga är en sorts enhet, en dator, som erbjuder sina klienter olika tjänster. Det kan handla om att lagra filer, få åtkomst till html-dokument osv. En server fysiskt sätt kan se ut på väldigt många olika vis. En sak som det dock kan vara viktigt att i alla fall de flesta servrar har är de generellt sätt är bättre än vanliga datorer. Detta är eftersom att de behöver lagra mycket information, ha bättre operativsystem och prestera bättre för att kunna hantera alla tjänster och trafik in och ut. Dock så kan man hos en server filtrera ut onödiga program och liknande som inte behövs hos servern. Servrar är öppna dygnet runt, vilket leder till att information som lagras på servern finns kvar fast klientens dator stängs ner. Idag kan vi rätt enkelt slänga upp en server på exempelvis vår hemdator som ändå kan klara rätt mycket trafik in och ut, men har man väldigt stora sidor och liknande på servrar så krävs det stora servrar, flera flera lådor ibland hos stora hemsidor som kan se ut som ett stort bibliotek med blinkande boxar.

Http: Http är en förkortning för HyperText Transfer Protocol. Med hjälp av http kan vi med våra olika datorenheter såsom våra mobiler och hemdatorer, se och läsa det som står på olika servrar. Http hjälper oss helt enkelt att se innehållet. Namnet http, HyperText Transfer Protocol kan förklaras lite mer detaljerat. Hypertext först står för “hyperlänkar” vilket i princip bara är vanliga länkar där text binds ihop med varandra. Transfer handlar om att det skickas och tas emot information och till sist protocol, vilket i kort betyder att det finns regler för hur kommunikationen mellan de olika parterna (servern och klienten) som behöver följas. Http fungerar som en mellanhand alltså, det finns vi klienter samt finns det servrarna. Vi vill kunna se serverns html-dokument, olika bilder, zip-filer osv. Detta hjälper http:n till med.

FTP: FTP är ett protokoll som används för att ladda över filer med text och binära datafiler till internet. Man använder det alltså för att ladda upp filer till ett nätverk. Eftersom detta fanns ganska långt innan WWW kom till så hade man inte så mycket tanke på säkerhet när systemet skapades. Detta har lett till ett av systemets nackdelar; det kan eventuellt vara lite lättare för andra att komma åt lösenord osv som läggs upp här. Därför kan det vara bra om informationen blir krypterad.

IP(adress): En enhets adress på nätet. Ett exempel (enligt NordVPN) är denna stationära datorns ip-adress 193.17.67.16.

Domän: En domän är ett namn till hemsida, mailadress osv. Domänen hos en hemsida kan delas upp i flera olika delar, som subdomän, huvuddomän och toppdomän. En domän kan se ut så här: Webbteknik.net. Här är Webbteknik en huvuddomän, och .net en toppdomän.

Skillnaden mellan Internet och webben

Internet är ett fysiskt nätverk som knyter samman en stor mängd saker som t.ex datorer, mobiler och surfplattor. Över detta nätverk kan vi både kommunicera med varandra på elektroniskt vis och även begära/hämta tjänster från olika servrar. Webben (WWW eller World Wide Web) är en av de här tjänsterna som använder sig av internet och är en kollektion av information. Webben länkar ihop information genom URL:er och har system för att visa innehållet på en sida. Internet knyter samman datorer medan webben är en tjänst för att komma åt information som finns på internet genom webbservrar. Med hjälp av HTTP-Protokollet så kan användare fråga efter dokument från webbservrar över webben. Det finns även andra tjänster som t.ex E-post och FTP varav vissa kan man komma åt genom en webbläsare, detta gör dem dock inte automatiskt till en del av webben. Det var tack vare webben som internet tog fart och blev så som det ser ut idag.