Vad är webben?


bildpåinternet

Webben är en del av internet som betecknas enligt förkortningen WWW (World Wide Web). Många blandar ofta ihop WWW med internet, eftersom att vi numera är så vana vid att endast utforska WWW när vi använder internet.

Internet är en slags sammankoppling mellan olika fysiska datornätverk som med hjälp av routrar får dessa att anknytas till en och samma punkt, så att de kan kommunicera med varandra. Kommunikationen som görs över internet sker alltid via kommunikationsprotokollet Internet Protocol (IP). Ett IP-nummer fungerar ungefär som ett telefonnummer. Datorn behöver detta nummer för att veta var den ska leta efter den information du söker. Detta nummer är i sin tur kopplad till en URL (Uniform Resource Locater, ex. www.google.se) för att det ska vara lättare att hålla koll på namnet än hela IP-numret, så att du enkelt kan berätta för din dator var den ska leta information från.

World Wide Web används för att enkelt navigera kring olika hemsidor som utför olika tjänster åt oss. För att överföra webbsidor som använder sig av WWW på internet så använder man protokollet HTTP (Hypertext Transfer Protocol), som bygger på ett förfrågan/svar-förfarande. På webben använder man alltid sig av en webbläsare som klientprogram, som ställer en förfrågan att en tjänst (ett svar) ska utföras av en server av något slag. Klientprogrammet laddar i sin tur ner webbsidorna som finns lagrade på olika webbservrar och klientprogrammet (webbläsaren) gör även att vi kan navigera oss kring olika webbsidor med hjälp av hyperlänkar (länkar).

Begrepp:

Här kommer ett par begrepp som är bra att ta med sig för att förstå vad webben är och hur internet fungerar!


Klient - En klient är ett datorprogram som är avsett att kommunicera med ett serverprogram. Klienten styrs direkt av en enskild användare.


Server - En server är ett datorsystem som betjänar andra system, klienter, ofta över ett datornätverk. Också varje nätansluten dator kan betraktas som en värd. Beroende på sammanhang kan ”server” syfta på en fysisk dator eller en viss programvara den kör.


HTTP - Hypertext Transfer Protocol är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket WWW, World Wide Web på Internet. Det ursprungliga syftet med HTTP var att kunna överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter.


FTP - File Transfer Protocol är ett kommandobaserat protokoll för överföring av text och binära datafiler.


IP - Är ett nummer som används som adress på internet. IP-adressen identifierar en viss dator eller annan apparat.


Domän - Domännamnen finns till för att människor ska slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används som "telefonnummer" på internet mellan datorer. Dock måste alltid domännamnet översättas till motsvarande IP-adress innan kommunikation kan ske. Detta sker vanligen automatiskt och osynligt genom en uppslagning i den löst sammanhållna globalt distribuerade databasen DNS(Domain Name System).


DNS - DNS kopplar ihop domännamn med IP-adresser, som används för den egentliga kommunikationen.


Cache - Cache är en kopia av senast använda data eller ofta använda data som temporärt lagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden. Genom att installera ett speciellt program kan man rensa och optimera en webbplats cache och på det sättet minska laddningstiden för besökare av hemsidan.


Skillnaden mellan internet och webben?

Många i dagens samhälle blandar lätt ihop begreppen internet och webben. Trots att de hänger ihop lite grann, så är det inte samma sak. Den korta definitionen är att internet är ett stort nätverk som kopplar samman datorer. Där det gemensamma språket som används är IP/TCP. Internet, eller de första globala nätverken började under 50-talet. Men då endast för att militären lättare skulle hålla kontakten med varandra samt för enklare försvarsforskning under kalla kriget. Efter detta blev det standard att använda TCP/IP för att koppla samman våra nätverk.


År 1989 var året som Tim Berners-Lee skapade webben. Detta gjorde han då han presenterade internetbaserad informationshandling för sin chef på CERN. Detta blev starten av webben och den första webbplatsen blev senare tillgängligt för allmänheten år 1991. Men vad är webben då? Webben är en tjänst på som skapar webbsidor och andra datafiler tillgängliga via intranätet och internet. Webben använder språket HTML och det är med det språk som alla webbsidor är skapta på. För att kunna använda webben behöver man en webbläsare som laddar ner de hemsidor som ligger på olika webbservrar på webben. Därefter kan man genom att trycka in på hypertextlänkar komma till de olika webbplatser som finns på webben.


Skillnaden mellan internet och webben är alltså att internet är det som sammankopplar de olika datorerna med språket TCP/IP. Medans webben är en tjänst som genom internet åtkomst kan skapa webbservrar och hemsidor.