Webbens Historia

Vad är Webben?

Webben eller som det egentligen heter world wide web är ett stort nät av webbsidor och datafiler som görs tillgängliga genom internet. En webbsida eller som det egentligen kallas hypertextdokument, dem kan innehålla text och bilder samt videor.Genom att sammanlänka två eller flera webbsidor får man något som kommer att kallas för webbserver. För att ta sig runt i webben använder man sig av sökmotorer. idag används oftas google som sökmotor.

Förklaringar på begrepp

Klient: En klient kan man säga är som en kund: en kund som vill ha tjänster utförda av en server. Dessa tjänster kan vara att servern lagrar information av klienten, samt erbjuder olika kommunikationstjänster. Man ska ha klart för sig att det tekniskt inte behöver vara skillnad mellan servrar och klienter, de är båda datorer. Men det är funktionen som förändras. Servrar kan ju ha borttaget hos sig olika onödiga komponenter och information som tar plats, men de är fortfarande lika mycket datorer som en klient är. Skillnaden är att klienten tar del av tjänster medan en server ger dem, de servar.


Server: En server kan man i kort och gott säga är en sorts enhet, en dator, som erbjuder sina klienter olika tjänster. Det kan handla om att lagra filer, få åtkomst till html-dokument osv. En server fysiskt sätt kan se ut på väldigt många olika vis. En sak som det dock kan vara viktigt att i alla fall de flesta servrar har är de generellt sätt är bättre än vanliga datorer på vissa plan. Detta är eftersom att de troligtvis behöver lagra mycket information osv; de måste ha bättre operativsystem och prestera bättre för att kunna hantera alla tjänster och trafik in och ut.


Http: Http är en förkortning för HyperText Transfer Protocol. Http i sig är som det sägs i namnet ett sorts kommunikationsprotokoll, vilket betyder att vi med hjälp av http kan med våra olika datorenheter; såsom våra mobiler och hemdatorer, se och läsa det som står på olika servrar. Http hjälper oss helt enkelt att se innehållet. Man kan dela upp alla orden i denna förkortning för en lite mer detaljerad förklaring: hypertext först står för “hyperlänkar” vilket i princip bara är vanliga länkar där text binds ihop med varandra. Transfer handlar om att det skickas och tas emot information och till sist protocol, vilket i kort betyder att det finns regler för hur kommunikationen mellan de olika parterna (servern och klienten) som behöver följas.


FTP: ett protokoll vilket används för att ladda över filer med text och binära datafiler till internet. Man använder det alltså för att ladda upp filer till ett nätverk. Eftersom detta fanns ganska långt innan WWW kom till så hade man inte så mycket tanke på säkerhet när systemet skapades.

Skillnader mellan internet och webben?

Internet är som ett nätverk medans webben ger lättare tillgång till informationen på internet istället för att ha flera appar för olika ändamål. Webben länkar ihop information genom URL:er och har system för att visa innehållet på en sida. Internet knyter samman datorer medan webben är en tjänst för att komma åt information som finns på internet genom webbservrar. Internet kommunicerar med andra på olika sätt (protokoll) ett av de sätten är genom HTTP som kommunicerar genom webben.Internet hade fortfarande funnits utan webben men med hade inte sett ut som det gör idag. All information hade varit var för sig och det hade sett ut som en startsida på en mobil med olika appar som sätt att komma åt informationen. Det var tack vare webben som internet tog fart och blev så som det ser ut idag.