Bo Fridhem

Bo Fridhem namnet kommer från "Bo" Ivarsson och Jan "Fridhem" som tillsammans 1978 startade mäklarfirman. Partnerskapet mellan
Bo och Jan grundar sig i att de tillsammans läste "Fastighetsförmedling på Malmö universitet. Under tiden lärde de känna varandra och
under tiden blev bästa vänner, de pratade ofta om att starta eget och eventuellt tillsammans. De blev klar med programmet efter 3 år,
men det dröjde 2 år yterliggare innan de startade Bo Fridhem."

Deras vision och grundidé med Bo Fridhem var att bli Sveriges främsta mäklarfirma inom kundtillfredställelse, de ville lägga deras största
fokus på att aldrig svika en kund. Troligen är det just det som har lett till att Bo Fridhem blev så framgångsrikt, men en väldig passion för
yrket hos både Bo och Jan har också haft stor betydelse.

Det tog dem 10 år till att bli en välkänd mäklarfirma i skåne, det var mycket arbete men de gav aldrig upp, de hade drömt om detta, de
älska sitt jobb, hela deras liv kretsade runt mäklaryrket. Nu yterliggare 32 år senare är Bo Fridhem en av Sveriges största mäklarfirmor,
men grundidéen om att kunden alltid ska vara nöjd vilket har lönat sig enormt, då Bo Fridhem har sålt fastigheter för över 2 miljarder
kronor.

Mäklarfirman drivs nu som franchise men orginal firman finns kvar i skåne och drivs fortfarande av Bo och Jan, även Jans fru,
Linda Fridhem jobbar nu på firman som säljkoordinator. Anställda i skåne är även Magnus Karlsen, en dansk välkänd mäklare,
Kristina Binoche, ursprungligen från Frankrike som säljkoordinator och slutligen Timothy Schellenberger från USA,
föredetta känd landskapsfotograf som nu mer inriktar sig på fastigheter och jobbar halvtid hos Bo Fridhem.