WebbUtveckling

Webbutveckling

En kurs För
Framtiden!

Stor efterfrågan, många jobbmöjligheter.

Frihet, stora möjligheter till att skapa vad som helst

Jobba som frilansare, välj dina jobb själv.

Kort utbildning efter gymnasiet, bra betalt.

Ämnets syfte

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter
med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika
webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan
beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet
och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till
att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga
att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att
använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras
av webbklienten.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod
och tillfälle till arbete i projektform.

person-som-kodar
kod

Om kursen

Webbutveckling01 är en 100p kurs som man läser i tvåan. I Webbutveckling 1
får man lära sig om webbutveckling och den tekniken som hemsidor bygger.
Man lär sig kring Html, CSS och även Javascript som används för att skapa
hemsidorna. Dessutom får man lära sig om saker som: webbens uppkomst
och om hur webben/internet fungerar mellan datorer och servrar.

Tyvärr är det inte alla som kan läsa webbutveckling 1 utan enbart natur-, teknik-
och samhällsprogrammet kan läsa det. Det är en valfri kurs som man välja som
individuellt val eller programfördjupning, ifall du vill läsa Informations- och
medieteknik på teknikprogrammet måste du cok läsa både webbutveckling 1 och 2.
Ifall man tycker om kursen och vill lära sig ännu mer så kan man sedan i trean välja
webbutveckling 2.

Centralt innehåll

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet
  mellan klient och server.
 • Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
 • Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation
  av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga
  innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och
  dokumentobjektsmodellen (DOM).
 • Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller
  hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom
  effektiva åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen
  och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom området webbutveckling.
lärare

Har du några funderingar?

Kontakta oss!