Vår policy

Daterad den 21 05 2018

Integritetspolicy

Hasses Solskydd behandlar personuppgifter om de personer som handlar i vår butik och använder vår digitala plattform och tjänster.

Hasses Solskydd värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter.

All behandling av personuppgifter inom Hasses Solskydd sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för Hasses Solskydd hemsidor, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan kallat ”digitala plattformar”).

Genom att besöka/använda någon av våra digitala plattformar samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du handlar i vår butik alternativt använder eller kommunicerar med oss i våra digitala plattformar kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress och mobilnummer. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller arrangemang kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss komma att behandlas. Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna uppfylla garantiåtagande, kommunicera med dig, för att administrera marknadsaktiviteter, samt för att utveckla och förbättra våra plattformar som de tillhandahålls på.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara intressanta för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, var vänlig kontakta oss på info@hassessolskydd.se.

Säkerhet och skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta avseendet vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller skada.

Avgränsningar för att lämna ut personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t.ex. att hjälpa till med marknadsföring, undersöka data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög säkerhetsnivå för personuppgifterna.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på något annat sätt än vad som redovisats här.

Externa länkar till webbplatser

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för vår butik och våra digitala plattformar. Plattformarna kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte styr över. Om du följer en länk till en extern webbplats anmodas du att ta del av regler för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella webbplatsen.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Var vänlig kontakta i sådant fall oss på personuppgifter@hassessolskydd.se. Du har också rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker webbplatser.

Cookies hjälper våra digitala plattformar att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Så avstår du användningen av cookies. Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora vissa användbara funktioner t.ex. anpassning av den digitala plattformen.

Kontakt

Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@hassessolskydd.se.