Webbens historia

Hur fungerar webben?

Webben eller som det egentligen heter world wide web är ett stort nät av webbsidor och datafiler som görs tillgängliga genom internet. En webbsida eller som det egentligen kallas hypertextdokument, kan innehålla text och bilder samt videor. Genom att sammanlänka två eller flera webbsidor får man något som kommer att kallas för webbserver. För att ta sig runt i webben använder man sig av sökmotorer. Idag används oftas google som sökmotor. Det tar inte ens en sekund idag för att få fram träffar på just din sökning. Om du söker på exempelvis bilder på katter, Då laddas det upp ett flertal katter på ens skärm på mindre än en sekund. Detta är möjligt Då google har så stor och snabb webbservrar, vilket gör det möjligt att kunna hittade tonvis med information om nästan allt.

Viktiga begrepp inom webben

Klient

En klient är att en enhet skickar begäran för en typ av tjänst, adress till en resurs och även en returadress. Detta skickar klienten till en server.

Server

En server används för att möta klientens begäran och gör på liknande sätt, fast istället skickar den tjänster, som meddelande och resurser som klienten begärde.

Http

Http står för “Hyper Text transfer Protocol” och är ett kommunikationsprotokoll för att överföra webbsidor på World Wide Web.

Ftp

Ftp står för “File Transfer Protocol” och är ett filöverföringsprotokoll för internet.

IP

IP står för “Internet Protocol” och används för att ge datorer/enheter ett nummer/en adress för att bli identifierade på internet.

Domäner

Domän är ett namn på internet för en administrativ sida/organisation på internet och används för att organisationer ska kunna komma åt tjänster och datorer på deras domän.

WAN

WAN står för “Wide Area network” och är ett större nätverk och består oftast av flertalet LAN.

LAN

LAN står för “Local Area Network” och är ett mindre nätverk

Brandvägg

En ingång/utgång i ett nätverk som blockerar en del data som skickas till och från nätverket

Skillnaden mellan Internet och Webben

Internet är som ett nätverk medans webben ger lättare tillgång till informationen på internet istället för att ha flera appar för olika ändamål. Webben länkar ihop information genom URL:er och har system för att visa innehållet på en sida. Internet knyter samman datorer medan webben är en tjänst för att komma åt information som finns på internet genom webbservrar. Internet kommunicerar med andra på olika sätt (protokoll) ett av de sätten är genom HTTP som kommunicerar genom webben. Ett citat som förklarar skillnaden mellan internet och webben är “Om internet är havet, så är world wide web en massiv flotta av skepp och u-båtar som tar folket genom havet" (Abraham Riesman, teknikreporter). Internet hade fortfarande funnits utan webben men med hade inte sett ut som det gör idag. All information hade varit var för sig och det hade sett ut som en startsida på en mobil med olika appar som sätt att komma åt informationen. Det var tack vare webben som internet tog fart och blev så som det ser ut idag.