Politik

Vad är demokrati?

folkmassa

Demokrati i grunden handlar om att det är “folket” och inte en ensam person som bestämmer. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.