Webbutveckling1

Herman Modig

Centralt innehåll

Syftet med kursen

Syftet med kursen webbutveckling 1 är att eleverna ska lära sig om webbens historia och om hur man utvecklar hemsidor utifrån vissa förutsättningar. De ska lära sig om samarbeta mellan utvecklare, kund mm. Under kursen kommer eleven få möjligheter att utveckla egna sidor utifrån vissa krav där man bland annat ska utforma dem efter personer med funtkionnedsättning, olika jobbrelaterade hemsidor och annat. Eleverna kommer även att få arbeta med olika projekt och de kommer även att lära sig hur man kontrollerar en kod.

Du kommer att ges möjligheter att utveckla följande:

  • Dina kunskaper om webbens historia, hur webben fungerar och vad den har för betydelse.
  • Du kommer att arbeta med projekt där du kommer att dokumentera, testa, genomföra, planera och utvärdera dina egna projekt.
  • Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
  • Du kommer att utveckla din förmåga att använda externa webbplatser för informationsbyte mellan webbplatser.
  • Förmågan att tänka på syftet med hemsidor och webbplatser som du skapar.
  • Du ska kunna bygga egna webbplatser och webbapplikationer enligt olika standarder och riktlinjer.
  • Du ska förstå vad man får och vad man inte får göra på internet.
  • Kunskaper om hur du kan motverka cyberattacker och om hur du kan skydda dig på internet.
  • Förmogan att använda olika termer inom området.