Webbens Historia!

Vad är webben?

Innan webben skapades fanns det bara intenet. Men idag är webben en del av internet som betecknas enligt förkortningen WWW, World Wide Web. Vi kan ofta blanda ihop webben med internet, men det alla inte vet är att det är två helt olika saker. Många blandar ihop dessa två begrepp eftersom att folk tror dom är lika. Internet sammankopplar självaste datorerna med varandra till en och samma punkt. Webben, istället för att koppla ihop internet så kopplar webben ihop informationen på webbsidor.

Hur fungerar webben?
Internet är en slags sammankoppling mellan olika datornätverk som med hjälp av routrar får dessa att anknytas till en och samma punkt. Detta gör så att vi kan kommunicera med vem vi vill, när vi vill. Denna kommunikation som går över internet sker alltid via kommunikationsprotokollet, Internet Protocol, förkortat IP. Ett IP-nummer är viktigt för oss eftersom att det fungerar som ett telefonnummer i en telefonkatalog. Alla datorer behöver detta numret för att kommunicera med varandra. Detta nummer är i sin tur kopplat till en URL, Uniform Resource Locator, ex: www.webbteknik.net. Namnet man söker på kallas för huvuddomän som blir därefter en förkortning på ett IP-nummer du söker på, detta gör det enklare för alla individer och datorer att veta vart man söker sin information. För att ladda upp informationen använde man sig av FTP, File Transfer Protocol är ett protokoll som används för att överföra filer i ett nätverk.

WWW, World Wide Web används för att enkelt navigera kring olika hemsidor som utför en viss tjänst till oss. För att överföra filer och webbsidor på WWW så använder vi oss av internet som sedan använder sig av protokollet HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP använder sig av webben och multimedia och styr över de hämtade och skickade filerna över webben. Men idag har vi fått en ny version av HTTP som kallas HTTPS, som gör det säkrare för att att skicka och hämta filer via webben. Men på internet använder vi oss även av en webbläsare även kallat Klientprogram, som gör en förfrågan till en tjänst som ska utföras av en server. Klientprogrammet laddar sedan ner webbsidorna som finns lagrade på de olika webbservrarna och klient programmen. Klientprogrammet gör det även enklare för oss att navigera oss kring olika webbsidor med hjälp av hyperlänkar.