Vad är webben?


webben

Webben

Webben eller World Wide Web (www) som det egentligen heter är en tjänst och system som gör webbsidor och webbplatser enkelt åtkomliga för användaren via internet. Denna tjänst sammanlänkar dokument och filer som webbsidor och webbplatser genom hypertext och hyperlänkar, och skapar alltså ett nät av dessa där det är enkelt att navigera runt i.

Webbläsaren och sökmotorn

Den mjukvaran vi använder oss av för att navigera runt i webben är webbläsaren. Exempelvis Google Chrome. I webbläsaren kommer man enkelt åt webben, och genom sökmotorer kan vi söka upp webbsidor som finns i webben. Webben är alltså tjänsten som sammanlänkar webbplatser och webbsidor som finns på internet, medans webbläsaren och sökmotorn gör webbsidorna enkelt åtkomligt för användaren.
Alla webbsidor finns för övrigt fysiskt lagrade i datorer, och en dator/program som tillhandahåller webbsidor kallas för webbserver. Webbplatserna finns alltså inte någonstans "online" bara, utan är lagrade på en fysisk plats.

Hur är en webbsida uppbyggt?

En webbsida, eller ett hypertextdokument som det egentligen är, skrivs i språket HTML, som står för HyperText Markup Language. HTML är ett märkspråk för hypertext och man använder det för skapa dokumentets (webbsidans) innehåll samt hyperlänkar, men även dokumentets struktur. I princip all form av design och styling skrivs sedan i ett annat språk, CSS som står för Cascading Style Sheets. För att göra webbsidan interaktiv behöver man kunna skapa olika funktioner till webbsidan och detta gör man i ytterligare ett annat språk, javascript. Javascript är ett programmeringsspråk som skapades för att vara kompatibel med webben och används för att implementera och skapa alla möjliga sorters funktioner till en webbsida. En webbsidas utseende består alltså av en kombination av HTML och CSS, medans webbsidans funktioner skrivs i javascript.

Är det någon skillnad mellan webben och internet?

Något som många blandar ihop är webben och internet som inte är samma sak. Internet är ett globalt nätverk som består av sammankopplade nätverk av klienter och servrar som kan kommunicera med varandra. Medans webben är en tjänst som används till internet för att underlätta användningen av det. Som det nämndes tidigare sammanlänkar webben de webbplatser och webbsidor som finns på internetet, och det är bara ett av de protokollen som används för kommunikation via internet. Det finns andra tjänster som använder sig av internet, som bland annat e-post, IP-telefoni och ftp (fildelning). Bara e-post tjänsten används dagligen av miljontals människor och e-post är inte del av webben, men båda använder sig av internet.


Det finns många begrepp som är förknippade med webben och internet. Här kommer förklaringar till några vanliga begrepp: