Webbutveckling

Introduktion


stock

Webbutveckling 1

Är du intresserad av att läsa Webbutveckling? Kursen utgår från att du är nybörjare och du behöver inte ha några förkunskaper. Jag heter Kewin Thai och hära kan du klicka runt och hitta information kring vad man gör under webbutveckling 1. Här hittar du åsikter, exempel på projekt och även skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav.

Webbutveckling 1 handlar inte bara om att utveckla hemsidor. Man kommer också att få lära sig om webbens historia. Under kursens gång kommer du lära dig hur man kodar en hemsida utifrån HTML kod och hur man designar en hemsida med CSS. Du kommer även få lära dig lite om bilder och grafik, där man lär sig ta fram vektorgrafik i Adobe Illustrator och även hur man optimerar bilder för webben med hjälp av Adobe Photoshop.

Kurser i ämnet

  1. Webbutveckling 1, 100 poäng.
  2. Webbutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1.
  3. Webbutveckling 3, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 2. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Mer information om webbutveckling hittar du på Skolverket.