Kursinfo

Ämnets syfte

  1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
  2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
  3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
  4. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
  5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
  6. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
  7. Förmåga att använda terminologi inom området.

Centralt innehåll