Vad är webben?

World-Wide Web (WWW) är huvudsakligen ett samlingsnamn på alla nätverk och datorer som är anslutna till Internet, och där det körs en WWW-server. WWW-servern är ett program som väntar på att andra program, så kallade "klienter", ska skicka in meddelanden som innebär "jag vill titta på dokument X". Servern svarar då med att skicka det begärda dokumentet till klienten, som sedan visar det på användarens skärm.
För att kunna kommunicera med varandra måste servern och klienten använda ett gemensamt språk och ett sätt att få kontakt med varandra. Detta brukar kallas för ett "protokoll" för kommunikationen.
Protokollet som används inom World-Wide Web kallas för HTTP -- HyperText Transfer Protocol.
När man nu har ett protokoll för att hämta dokument, behöver man också ett språk för själva dokumenten. Det språk som är mest aktuellt för World-Wide Web heter HTML -- HyperText Markup Language, som används för att ange ett dokuments struktur och uppbyggnad, till exempel vad som är en rubrik, vad som ska skriva kursivt, vad som är en tabell och vad som är vanlig text, och så vidare.

Begrepp
En klient är ett datorprogram som är avsett att kommunicera med ett serverprogram. Till exempel en webbserver som tillhandahållare och en webbläsare är klienten.
En server är ett datorsystem som betjänar andra system, klienter, ofta över ett datornätverk. Också varje nätansluten dator kan betraktas som en värd. Beroende på sammanhang kan ”server” syfta på en fysisk dator eller en viss programvara den kör.
HTTP står för hyper transfer protocol och är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket WWW, World Wide Web på Internet. Det ursprungliga syftet med HTTP var att tillhandahålla en metod för att överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter.
FTP står för File Transfer Protocol och är ett av de tidigaste populära filöverföringsprotokollen för Internet. FTP är ett kommandobaserat protokoll för överföring av text och binära datafiler.
En IP-adress är ett nummer som används som adress på internet. IP-adressen identifierar normalt en viss dator, samtidigt som adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad.
Ett domännamn är på Internet ett namn på en administrativ helhet på Internet. Organisationers offentliga tjänster och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet.

Skillnaden mellan internet och webben är att Internet är själva nätverket som kopplar ihop de olika enheterna, som telefon, dator, surfplatta mm, medans webben är den sidan du söker på. Webben är ett program som använder sig av internet och visar information som finns på internet.