Webbutveckling 1

Bra saker med ämnet


Mycket att göra

I kursen Webbutveckling finns det många olika saker man får göra

Frihet

I kursen så har man många friheter i arbetena man gör under kursen. Man får själv betämma hur hemsidor ska se ut i arbetan. Man har själv friheten att bestämma nästan allt man gör.

Jobb

Kursen kommer till att ge dig kunskaper som i framtiden kommer ge dig möjligheter om innom branchen som håller på att växa.

Vad man får lära sig

I kursen webbutveckling 1 får du lära dig om hur man bygger upp hemsidor och vilka webbtekniker som används. Man får lära sig att skapa,utveckla och designa hemsidor. Man lär sig grunderna för HTML och CSS.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08 - 527 332 00

Email: upplysningstjansten@skolverket.se

Öppettider: 09.00 - 11.00.

Adress Svetsarvägen 16, 171 41 Solna.