Vad är Webben?

Webben är en del av internet som betecknas med förkortningen WWW (World Wide Web). Man kan på ett enkelt sätt säga att webben är en samling av alla webbsidor som finns på nätet. Webben används för att enkelt kunna navigera mellan olika hemsidor som utför olika tjänster åt oss. För att komma åt webben behöver du en webbläsare (klientprogram), som i sin tur ställer en förfrågan att en tjänst ska utföras av en server av något slag. Klientprogrammet laddar i sin tur ner webbsidorna som finns lagrade på olika webbservrar och klientprogrammet gör även att vi kan navigera oss kring olika webbsidor med hjälp av hyperlänkar. (google.se) Det är lite där uttrycket att
“surfa på internet” kommer ifrån, att kunna bläddra fritt bland olika webbsidor.

web-browsers

Viktiga begrepp

Klient:
En klient är program som lägger över arbetsuppgifter till ett annat program (server). Ett sånt här system kallas för klient-server-system. En klient är egentligen alltid ett program,
men blir ofta kallad för dator/persondator.

Server:
Exempel på vanliga servrar kan vara mailservrar, webbservrar, spelservrar och filservrar. En server kan vara antingen hårdvara eller mjukvara som servrar och ger information till en klient. En server får en begäran från en klient där servern sedan skickar tillbaka den tjänst som klienten bad om. Detta kan t.ex vara åtkomst till sin mail eller en fil. Tekniskt sett är en server väldigt likt hur en dator utför uppgifter. Det är en maskin eller ett program som lagrar filer och annan information som andra datorer sedan kan komma åt.

HTTP:
står för (Hyper Text Transfer Protocol) och används idag för webben och multimedia filer. HTTP styr hämtandet och skickandet av webbsidor mellan webbserver och webbläsare. Grundaren för HTTP är Tim Berners-Lee. Idag har vi en ny version av HTTP som kallas HTTPS. HTTPS är mycket säkrare än HTTP för att den använder sig av kryptering av överföring via SSL. Detta görs för att skydda den information som skickas så att obehörig tredje part inte kan komma åt den. Dem flesta av dagens hemsidor har valt att gå över till HTTPS från HTTP.

FTP:
står för (File Transfer Protocol) och är ett protokoll som används för att överföra filer i ett nätverk. Den första specifikationen skrevs 1971 och då var säkerhet inte prioriterad och därav är FTP ett osäkert sätt att överföra filer, då användarnamn och lösenord inte är krypterade. FTP används oftast för att ladda upp filer till en webbserver och är väldigt lätt att använda.

IP:
En IP adress identifierar en enhet på internet. Genom att använda sig av IP adresser kan datorer och andra enheter kommunicera med varandra. T.ex när du ska gå in på en hemsida så begär din dator åtkomst till domännamnets IP-adress. För att sedan kunna se hemsidan används din IP-adress för att öppna hemsidan på rätt enhet. IP-adressen är alltså den enda informationen för att veta vart paketets destination är någonstans (ett paket är en samling med information och data som skickas över internet mellan klient och server)

DOMÄN:
En domän blir namngiven enligt domännamnssystemet DNS (DNS är ett system som underlättar adressering och sökning på internet.) Domännamnet är det du skriver in i din webbläsare för att komma till webbplatsen du vill besöka, till exempel aftonbladet.se. Bakom varje domän döljer sig en sifferkombination, en så kallad IP-adress. SOm används av datorer när de kommunicerar med varandra. IP-adressen utgörs av en rad siffror, men för att det ska vara lättare för oss människor att komma ihåg adressen använder vi till vardags istället översättningen: domännamnet.

domains

Vad är då skillnaden mellan webben och internet?

Det är väldigt vanligt att man blandar ihop webben och internet, vilket jag kan förstå. Men det är faktiskt två helt olika saker. Internet är själva nätverket som kopplar ihop de olika enheterna, som en telefon, dator m.m medans webben är den sidan du söker på. Man kan även säga att webben är ett program som använder sig av internet och visar information som finns på internet.