Oppmanna

Fiskevårdsområdesförening

Vad är Oppmannasjön och vilka är vi?

a-viken

Fotograf för bilden här över samt bilden i bakgrunden: Jesper Peterson.

Oppmannasjön är en sjö belägen i nordöstra Skåne, i Kristianstad kommun. Sjön ingår i skräbeåns avrinningsområde och är 12,5 m djup, har en area på 12,3 km2 samt ligger placerad 5 meter över havet. Fiskbeståndet i sjön består av abborre, gädda, ål, brax, gös, lake, regnbågslax och sutare. Oppmannasjön i sig är uppdelad i två delar. Den mindre kallas Arkelstorpsviken, vilken i sin tur mynnar ut genom en ränna till den större delen av sjön. Kiaby, Oppmanna, Söndraby, Arkelstorp och Barum är alla närliggande eller direkt angränsande byar till sjön.

Vår förening, Oppmannasjöns Fiskevårdsområdesförening, är till för att verka till oppmannasjöns bästa. Den skapades för att kunna ha en gemensam kraft som kan sköta den övergripande planen för sjön och dess bestånd.

Källor: