Webbens Historia

Vad är Webben?

Hur webben fungerar
Webben eller som det egentligen heter world wide web är ett stort nät av webbsidor och datafiler som görs tillgängliga genom internet. En webbsida eller som det egentligen kallas hypertextdokument, dem kan innehålla text och bilder samt videor. Genom att sammanlänka två eller flera webbsidor får man något som kommer att kallas för webbserver. För att ta sig runt i webben använder man sig av sökmotorer. idag används oftas google som sökmotor. Det tar inte ens en sekund idag för att få fram träffar på just din sökning. Om du söker på exempelvis bilder på katter, Då laddas det upp ett flertal katter på ens skärm på mindre än en sekund. Detta är möjligt Då google har så stor och snabb webbservrar, vilket gör det möjligt att kunna hittade tonvis med information om nästan allt.

Klient
Är att en enhet skickar begäran för en typ av tjänst, adress till en resurs och även en returadress. Detta skickar klienten till en server.

Server
Den används för att möta klientens begäran och gör på liknande sätt, fast istället skickar den tjänster, som meddelande och resurser som klienten begärde.

Http
Står för “Hyper Text transfer Protocol” och är ett kommunikationsprotokoll för att överföra webbsidor på World Wide Web.

Ftp
Står för “File Transfer Protocol” och är ett filöverföringsprotokoll för internet.

IP
Står för “Internet Protocol” och används för att ge datorer/enheter ett nummer/en adress för att bli identifierade på internet.

Domäner
Är ett namn på internet för en administrativ sida/organisation på internet och används för att organisationer ska kunna komma åt tjänster och datorer på deras domän.

WAN
Står för “Wide Area network” och är ett större nätverk och består oftast av flertalet LAN.

LAN
Står för “Local Area Network” och är ett mindre nätverk.

Brandvägg
En ingång/utgång i ett nätverk som blockerar en del data som skickas till och från nätverket.

Vad är skillnaden mellan Internet och webben?
Internet är ett fysiskt nätverk som knyter samman en stor mängd saker som t.ex datorer, mobiler och surfplattor. Över detta nätverk kan vi både kommunicera med varandra på elektroniskt vis och vi kan även begära/hämta tjänster från olika servrar. Webben (WWW eller World Wide Web) är en av de här tjänsterna som använder sig av internet och är en kollektion av information. Med hjälp av HTTP-Protokollet så kan användare fråga efter dokument från webbservrar över webben. Det finns även andra tjänster som t.ex E-post och FTP varav vissa kan man komma åt genom en webbläsare, detta gör dem dock inte automatiskt till en del av webben.