Webbutveckling 1

Introduktion

Ämnet webbutveckling innehåller de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren och utifrån detta kunna skapa och utveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer. På de olika sidorna kommer du få lära dig vad webbutveckling 1 innehåller, kunskapskraven och mina synpunkter.