EastCoast Skåne AB

Vilka är vi?

Vi på EastCoast Skåne ger handlingskraft till verksamheter genom att ta fram skarpa analyser och bidra med skräddarsydda handlingsplaner och lösningar som inspirerar, effektiviserar, engagerar och utvecklar. Tillsammans med våra kunder tar vi oss från problem till lösningar i frågor gällande organisation, styrning, strategi, samt förändringsledning. Vi inspirerar befattningshavare till att leda och driva verksamheter som förverkligar idéer och som går från ord till handling. På våra gemensamma utvecklingsresor har vi dessutom väldigt kul!