Webben

Vad är webben?

WWW

World Wide Web är en tjänst som gör webbsidor och andra datafiler åtkomliga via internet.
Webbsidor ligger fysiskt lagrade på datorer spridda över världen, dessa datorer kallas
även webbserver. Med en webbläsare, t.ex Chrome eller Edge kan användaren via en sökmotor,
söka efter webbsidor hen vill besöka. När vi söker efter hemsidor använder vi oss av hemsidans domän,
som är uppkopplad mot en dns-server. Dns-servern innehåller ip-adresser som sedan används
för att skicka vidare oss. Väl inne på hemsidan använder vi oss av olika hyperlänkar
för att navigera oss på hemsidan. Servrarna och sidorna bildar en världsvid väv av sammanlänkade dokument,
därav namnet World Wide Web.


Begrepp:

Klient: Är att en enhet skickar begäran för en typ av tjänst, adress till en resurs och även en returadress.
Detta skickar klienten till en server.

Server: Den används för att möta klientens begäran och gör på liknande sätt, fast istället skickar den tjänster,
som meddelande och resurser som klienten begärde.

Http: Står för “Hyper Text transfer Protocol” och är ett kommunikationsprotokoll för att
överföra webbsidor på World Wide Web.

Ftp: Står för “File Transfer Protocol” och är ett filöverföringsprotokoll för internet.

IP: Står för “Internet Protocol” och används för att ge datorer/enheter ett nummer/en adress
för att bli identifierade på internet.

Domäner: Är ett namn på internet för en administrativ sida/organisation på internet och används för att
organisationer ska kunna komma åt tjänster och datorer på deras domän.

WAN: Står för “Wide Area network” och är ett större nätverk och består oftast av flertalet LAN.

LAN: Står för “Local Area Network” och är ett mindre nätverk

Brandvägg: En ingång/utgång i ett nätverk som blockerar en del data som skickas till och från nätverket


Skillander

Internet och webben är två olika saker men ändå blandas dem ofta ihop. Internet är en stor samlingsplats för flertalet enheter
anslutna trådlöst eller trådad över hela världen. Webben är enbart en tjänst på internet, webben är en samlingsplats för webbsidor
på internet som gör det möjligt för alla enheter uppkopplade till internet att besöka. Webben bli därav beroende av internet medan
internet klarar sig utan webben, enda skillnaden blir att internet tappar funktioner som hjälper enheterna på internet.