Webben

Webbens utveckling

1962 ARPANET: ARPANET står för Advanced Research Projects Agency Network och byggdes av det amerikanska försvaret 1962. Man ville konstruera
ett säkert och decentraliserat nät som Sovjetunionen inte skulle kunna slå ut. ARPANET är föregångaren till dagens internet och världens första
fungerande paketväxlande nätverk. ARPANET-trafiken har mestadels bestått av e post. Första januari 1983 blev ARPANET civilt och bytte protokoll,
detta datumet anses som födelsen av det “riktiga internet”.

60-70 tal Epost: Det var MIT-studenten Ray Tomlinson som utvecklade den första sortens e post men grunden till Epost började i mitten av 60-talet
med sitt ursprung i militären, där man skickade meddelande via samma dator. Utveckling fortsatte snabbt framåt och i början av 70-talet skickades det
första meddelandet mellan två olika datorer. I början av 90-talet blev det även möjligt att skicka bilagor och inte enbart text som tidigare.

1971 File Transfer Protocol (FTP): En av de tidigaste tjänsterna för att överföra texter och binära filer genom internet.

1989 World Wide Web: Idéen till WWW presenterades av engelsmannen Tim Berners-Lee den 12 mars 1989. Det är en tjänst som gjorde det möjligt
att dela webbsidor och datafiler, kommunicera och skicka bilagor genom internet och är grunden till vår webb idag.

1990 Sökmotorer: Sökmotorer gjorde internet lättare och snabbare att navigera på. Den första sökmotorn hette “Archie” vilket är kort för “arkiv” på
engelska och skapades 1990. De populäraste som fortfarande används idag startade 2009 med lättare och annorlunda egenskaper jämfört med
vad de används för idag.

1991 Webbläsare: Den första webbläsaren blev tillgänglig för allmänheten. 1993 kommer Mosaic och är första med att kunna visa bild tillsammans
med text. Den är skapad av University of illinois’ National Center for Supercomputing Applications.

1994 W3C: W3C, World Wide Web Consortium grundades 1994 och är ett industrikonsortium med över 500 medlemmar från ledande industrier,
forsknings- och utvecklingsinstitut, standardiseringsorgan och regeringar samt EU. De arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och
programvara för webben och deras mål är att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla potential.

1996 Telnet: Telnet är ett nätverksprotokoll för Internet, främst avsett för textbaserad inloggning på olika datorer, men också för annan textbaserad
kommunikation, till exempel mellan automatiserade processer. Protokollet definierar ett antal avancerade funktioner, men protokollet och
telnet-programmen används också för enkel textbaserad kommunikation med serverns processer som inte nödvändigtvis stöder dessa.
Eftersom de flesta applikationsprotokoll på Internet använder textbaserade kommandon och svar kan telnet-programmen användas för att
kommunicera med många servrar.

1996 JavaScript: JavaScript eller ursprungligen LiveScript utvecklades under 1996 av Brendan Eich. Idéen bakom utvecklingen av JavaScript var
att ge webbsida byggare ett verktyg för att skapa mer interaktivitet.

1996 CSS: CSS är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument, t.ex typsnitt, textstorlek, färg och position.
1996 kom den första CSS:n från W3C, CSS1. Det dröjde till år 2000 innan någon webbläsare hade fullt stöd för CSS1.

1999 Blogger: Blogger är inte speciellt känt men det var det första bloggverktyget som kom till webben.

2005 Youtube: 14 februari 2005 öppnade webbplatsen Youtube. Hemsidan var skapad av Chad hurley, Steve Chen och Jawed Karim.
Idag är youtube en av de kändaste webbplatserna.

(1997) 2007 Smartphones: De första smarta mobilerna lanserades redan i slutet av 1990-talet och 1997 myntade företaget Ericsson på namnet
smartphone. Men det var inte förens 2007 när Steve Jobs presenterades Apples nya produkt, smartphonen som produktkategorin fick sin
stora spridning. Det var en ny slags mobil av annat slag än vi var vana vid, Iphone var mer som en dator fast med pekskärm. Det blev en stor förändring.
Alla med en smartphone hade ständig tillgång till internet, mejlfunktioner, spel, appar, kamera och andra tjänster. Det kommande decenniet tog smarta
telefoner fart och de fortsätter utvecklas än idag.