Vad är Webbutveckling?

Jo, webbutveckling är hur man konstruerar interactiva sidor på internet. Dessa sidor kan vara allt från nyhetssidor och bloggar till webbaserade spel. Kodningen som används här är också mycket annorlundare än de konventionella kodningsspråken såsom java och c++ för att nämna några.

När man arbetar som webbutvecklare så kan man få väldigt olika uppgifter. Vissa gånger kanske kunden vill ha en ny webbsida byggd från grunden, medans andra kunder vill ha en finslipning på en redan existerande hemsida. Och jobbar man för större företag, så innebär oftast arbetet som webbutvecklare att se över de redan existerande systemen.

Enligt Statistiska Centralbyrån ligger lönen för en webbutvecklare på mellan 29 000 och 56 000 kr i månade, med ett snitt på 42 000 kr. Så det är ett välbetalt arbete.