Utvärdering - är Webbutveckling värt det?

Kort sagt: Ja, det är värt det.

Om man utvärderar överlag, så är det ett bra val. Internet är världens största marknad, och växer varje sekund. Nya hemsidor kommer alltid att behövas, och det är bra betalt. Dessutom innebär kursen ett steg i samma riktning som andra programmeringskurser, vilket är till en framtid inom IT-industrin.

Dessutom så kommer mycket av det du lär dig vara bra att kunna, oavsett vilken bransch man arbetar i. Precis som det är bra att kunna mycket om bilar fastän man inte är mekaniker, så är det bra att ha baskunskap om webbutveckling.