Gitarrer

De flesta har någon gång hållit i en gitarr, och vet ungefär hur de fungerar. Gitarren är det mest använda instrumentet just nu, och det är även mer populärt än piano nuförtiden. Men vad är en gitarr?

Först och främst, låt oss dela in gitarrer i olika grupper. Det finns antingen akustiska eller elektriska gitarrer, och resten är varianter av en eller båda av dessa. Tekniskt sett, så är alla gitarrer ‘akustiska’. Det är bara de senaste 50 åren som det har varit en nödvändighet att dela in gitarrer i elektrisk eller akustisk, efter uppfinnandet av den elektriska gitarren.

Akustisk gitarr

Elektrisk gitarr

Med en ‘akustisk’ gitarr, så syftar man oftast på de ‘klassiska’ eller ‘spanska’ gitarrerna, vilket ofta är de gitarrer man själv har prövat. De är stora, ihåliga, mestadels gjorda av trä eller plast. Det som direkt skiljer dem från elgitarrer är att de har sorts inbyggd kabinett, som förstärker strängarnas vibrationer. Men egentligen så är akustiska gitarrer lite annorlunda jämfört med de ‘klassiska’ gitarrerna. Men det är inte så viktigt än.Och på tal om strängar: Det finns vanligtvis 6 strängar på en gitarr (Observera att vi alltid utgår från standarderna). Dessa har, från vänster till höger, noterna E, A, D, G, B, E. På gitarrens huvud, dvs den delen av gitarren där strängarna sitter fast, finns det skruvar så att användaren kan ändra tonen på strängarna. Dessa kan användas både för att stämma gitarren (eftersom den går ur ton efter någon tid), eller för att ändra noterna som varje sträng spelar. T ex kan man ha många fler kombinationer än just EADGBE, för man kan byta varje not till ca en högre eller en mindre, beroende på hur gitarren är byggd och hur mycket strängarna är spända. Men, den vanliga notkombinationen är vanligast.

På nacken av Gitarren, så finns det 19 s.k frets eller band, som man använder sig utav när man ska ändra strängens ton, vilket möjliggör för kombinationer för noter som då bildar ackord. Strängen vibrerar endast mellan stallet på gitarren samt där strängen spänns åt på nacken, vilket är antingen högst uppe vid sadeln eller vid det band man trycker ner strängen mot.

Kroppen, är vad som skiljer en klassisk/akustisk gitarr från en elgitarr. Elgitarrer saknar oftast hålrummet som finns i de klassiska gitarrerna, och har därmed svårare att ge lika mycket ljud som de med hålrum. Det är eftersom hålrummet används som en sorts ‘resonanslåda’ som förstärker strängarnas vibrationer. Men, en elgitarr fungerar på andra sätt.