Webbens Historia

Vad är webben?


webb

Internet är en slags sammankoppling mellan olika fysiska datornätverk som med hjälp av routrar får dessa att anknytas till en och samma punkt, så att de kan kommunicera med varandra. Kommunikationen som görs över internet sker alltid via kommunikationsprotokollet Internet Protocol (IP). Ett IP-nummer fungerar ungefär som ett telefonnummer. Datorn behöver detta nummer för att veta var den ska leta efter den information du söker. Detta nummer är i sin tur kopplad till en URL (Uniform Resource Locater, ex. www.google.se) för att det ska vara lättare att hålla koll på namnet än hela IP-numret, så att du enkelt kan berätta för din dator var den ska leta information från.

World Wide Web används för att enkelt navigera kring olika hemsidor som utför olika tjänster åt oss. För att överföra webbsidor som använder sig av WWW på internet så använder man protokollet HTTP (Hypertext Transfer Protocol), som bygger på ett förfrågan/svar-förfarande. På webben använder man alltid sig av en webbläsare som klientprogram, som ställer en förfrågan att en tjänst (ett svar) ska utföras av en server av något slag. Klientprogrammet laddar i sin tur ner webbsidorna som finns lagrade på olika webbservrar och klientprogrammet (webbläsaren) gör även att vi kan navigera oss kring olika webbsidor med hjälp av hyperlänkar (länkar).

Begrepp om webben

Klient - En klient är ett datorprogram som är avsett att kommunicera med ett serverprogram. Klienten styrs direkt av en enskild användare.

Server - En server är ett datorsystem som betjänar andra system, klienter, ofta över ett datornätverk. Också varje nätansluten dator kan betraktas som en värd. Beroende på sammanhang kan ”server” syfta på en fysisk dator eller en viss programvara den kör.

Http Hypertext Transfer Protocol är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket WWW, World Wide Web på Internet. Det ursprungliga syftet med HTTP var att kunna överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter.

Ftp - File Transfer Protocol är ett kommandobaserat protokoll för överföring av text och binära datafiler.

IP-adress - Är ett nummer som används som adress på internet. IP-adressen identifierar en viss dator eller annan apparat.

Domännamn - Domännamnen finns till för att människor ska slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används som "telefonnummer" på internet mellan datorer. Dock måste alltid domännamnet översättas till motsvarande IP-adress innan kommunikation kan ske. Detta sker vanligen automatiskt och osynligt genom en uppslagning i den löst sammanhållna globalt distribuerade databasen DNS (Domain Name System).

DNS - DNS kopplar ihop domännamn med IP-adresser, som används för den egentliga kommunikationen.