Webbens Historia

Webben i samhället


Hur har samhället i stort påverkats av webbens uppkomst?

web

Webbens största påverkan på oss har varit kommunikation. Med hjälp av webben har världen blivit mycket mindre. Människor över hela världen kan tala med varandra genom några knapptryck. Detta gör det möjligt för information att sprida sig över hela världen. Organisationer kan lätt bildas och människor har det lättare att göra sin röst hörd. Viktiga globala frågor och utvecklingar hade aldrig varit möjliga utan webben.Samhället har även blivit mera effektivt. Eftersom att kommunikation aldrig varit lättare eller snabbare så har det blivit möjligt för fysiska varor och tjänster att bli digitala. Detta har lett till både snabbare hantering men även till att mindre mängder resurser krävs och sparar på miljön. Det har heller aldrig varit lättare för människor att ta reda på information. Tack vare webben kan vem som helst söka information om nästan vad som helst. Detta har gjort det möjligt för människor att lära sig mycket mer än vad de gjort annars. Det är nu möjligt för människor att utbilda sig på helt nya sätt.Sammtidigt har det haft oönskade konsekvenser. Människor är inte alls lika sociala som de var förr. En stor orsak till detta är just möjligheten att direkt tala med människor över webben. Detta har lett till att den sociala förmågan minskat i världen.

Stora skillnader mellan tiden före webben och nu

Kommunikationen mellan människor har förenklas stort på grund av webben. Om man vill kommunicera med någon spelar de egentligen inte någon roll var i världen de är så länge de har tillgång till internet. Detta gör det möjligt både att tala med vänner men också för människor att ha intellektuella samtal mellan varandra. Idéer och tankar sprids lätt över hela världen och människor har det mycket lättare att lära sig av varandra.Det är även lättare att få en utbildning än innan webben. Det är möjligt att ta del av utbildning som undervisas långt ifrån platsen där man själv bor. Om man vill ta del av information har webben gjort den tillgänglig för alla genom några knapptryck. Detta har bidragit till att de som växer upp nu har mer kunskap än de generationer innan dem.

Fördelar och nackdelar

En redan beskriven fördel med webben är hur lätt information kan spridas över världen. Böcker och nyheter är tillgängliga efter en sökning och några klick. Kontakt mellan människor har aldrig varit lättare. Webben har även skapar en enorm industri. Otaliga mängder företag med fokus kring webben har uppkommit genom åren. Dessa företagen sysselsätter miljontals människor runt om i världen. På detta sätt, tillsammans med den massiva e-handeln driver webben världens ekonomi frammåt. Samtidigt kan banköverförelser och andra handlingar som tidigare bara varigt möjliga att göra person till person genomföras från hemmet. Detta har visat sig vara en enorm fördel med tanke på den nuvarande pandemin.

Samtidigt går det inte att neka att webben, precis som allt annat kommer med vissa nackdelar. Det faktum att information är så lättillgängligt har förstorat ett problem som funnits väldigt länge. Falsk information. Falsk information sprids lätt över webben då vem som helst kan skriva vad som helt. Detta gör det även möjligt för kriminella att annonymt kommunicera med varandra. Sammtidigt blir vi mindre sociala i takt med att vår användning av webben ökar. Sociala skickligheter hos människor är lägre än de någonsin varit. Detta på grund av att folk inte ses ansikte mot ansikte lika ofta.

Framtidens webb

För tillfället så är vi i webb 3.0. Dock har webb 3.0 nästan nått sin gräns. Vi kommer då snart att gå in i webb 4.0. Exakt hur framtidens web kommer se ut går inte att förutspå och en stor del beror på de utvecklingar som sker gällande hårdvaran. En trolig utveckling är dock ett säkrare webb. I takt med att mer av vår viktigaste information sparas elektroniskt så blir hacking allt mer lönsamt. Samtidigt vill man även stoppa regeringar och företag från att ha tillgång till sin personliga information.Integrationen mellan människor och maskiner kommer att öka. Saker som att kontrollera saker i hemmet kommer att bli lättare i takt med att utvecklingen fortsätter. Efter mer utveckling kring tekniken om människor och maskiners sammlevnad kommer kanske inte ens krävas en mobil eller dator för en användare att koppla upp sig till webben.Virtuell valuta kommer att bli vanligare. Kontanter kommer troligtvis bli nästan helt ersatta av trådlösa betalningar. Detta kommer öka säkerheten då dessa pengar blir mycket svårare att stjäla. Samhället kommer alltså bli säkrare. Regeringar kommer troligtvis att fokusera mycket på utvecklingen av metoder för att få människor, särskillt unga att utveckla sina sociala färdigheter så att de inte hamnar efter i utvecklingen.