Webbens Historia

Webbens utveckling


1946: Den första idén om World Wide Web uppkom. Det var Murray Leinster, som skrev ned en idé om datorer som i varje hem fortfarande tog dig till den centrala enheten där man kunde samla all information.

1969: ARPANET skapas.

1971: FTP, File Transfer Protocol skapas. FTP var ett av de populäraste sätten att överföra information i det tidiga internet.

1989: World Wide Web var först presenterad.

1990: Den första webbläsaren och webbservern med HTML skapades. Han presenterade idén publikt några månader senare, med dokumentet “HTML Tags”. Detta var då den första versionen av HTML, HTML 1.0. Dokumentet innehöll de mesta grundläggande delarna av HTml, såsom html-taggen, body, header, h1 och h6.

1990: Den första webbläsaren skapas av Tim Berners-Lee på CERN.

1990: Den första sökmotorn, Archie, skapades av Allan Emtage. Han var en student vid McGill University i Kanada.

1993: Rättigheterna för www (World Wide Web) släpptes fria och var nu öppet för alla för att skapa hemsidor .

1994: Den första uppkomsten av CSS. Man kunde på så sätt nu länka flera olika stylesheets till ett HTML-dokument, vilket förenklade arbetsgången och gjorde allt mer strukturerat.

1994: W3C grundades. De arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och programvara för webben.

1995: Den 9.e Augusti börsintroducerades Netscape, vilket startade IT-bubblan. Detta var en period i slutet av 90-talet då ekonomin starkt fokuserade på internet och många nya bolag som arbetade med internettjänster startades. De växte sig snabbt stora, övervärderades och tvingades till konkurs eller försäljning vilket ledde till IT-kraschen. Bubblan sprack den 6 Mars 2000.

1995: Javascript släpptes och dök första gången upp i webbläsaren Netscape Navigator.

1995: Microsoft utvecklade sin egna webbläsare, Internet Explorer.

1997: Google, den största sökmotorn lanserades.

2001: Hemsidan Wikipedia lanserades. Den ideella organisationen Wikimedia Foundation driver sidan med hjälp av donationer. Detta blev ett viktigt steg i utvecklingen av gratis information på internet.

2004: Web 2.0. Exempel på vad som är inkluderat i Web 2.0 är sociala medier, att man kunde dela videor och bilder, samt bloggar och “wikis”.

2006: Web 3.0 är fortsättningen av Web 2.0. Där inkluderas bland annat en utökning av teknik för artificiell intelligens (AI), den semantiska webben (eller 3D webben) och transformationen till en samverkande databas av information.

2007: Den första iPhone-mobilen var först presenterad.