Webbens Historia

Webbens uppkomst


Tim Berners-Lee

Tim_Berners-Lee

År 1980 skapade Tim Berners-Lee en databas för personal och information på Europeiska organisationen för nukleär forskning (CERN). Sedan år 1989 skrev han ett förslag för en stor hypertext databas med skrivna länkar. Redan 1990 hade han skapat allt som krävdes för att skapa ett fungerande nät. Tim hade då skrivit ett HyperText Transfer Protocol (HTTP), HyperText Markup Language (HTML), skapat den första webbläsaren (World Wide Web), den första webbserver koden, den första webbservern och den första hemsidan. Nicola Pellow skapade sedan en simpel textbaserad webbläsare som fungerade på nästa alla datorer, vilket gjorde det möjligt för fler att skapa hemsidor. Webben spred sig först då CERN, i april 1993 bestämde sig för att släppa rättigheterna till World Wide Web fria. Detta gjorde så att alla kunde skapa en hemsida, som vem som helst sedan hade tillgång till. Det moderna internet var nu skapat.

Hur skapades webben?

1980 skapade Tim Berners-Lee en databas för personal och information på Europeiska organisationen för nukleär forskning (CERN). 1989 skrev han ett förslag för en stor hypertext databas med skrivna länkar. 1990 hade han skapat allt som krävdes för att skapa ett fungerande nät. Han hade skrivit ett HyperText Transfer Protocol (HTTP), HyperText Markup Language (HTML), skapat den första webbläsaren (World Wide Web), den första webbserver koden, den första webbservern och den första hemsidan. Nicola Pellow skapade sedan en simpel textbaserad webbläsare som fungerade på nästa alla datorer, vilket gjorde det möjligt för fler att skapa hemsidor. Webben spred sig först då CERN, i april 1993 bestämde sig för att släppa rättigheterna till World Wide Web fria. Detta gjorde så att alla kunde skapa en hemsida, som vem som helst sedan hade tillgång till. Det moderna internet var nu skapat.

Varför skapades webben?

Webben uppfanns i nöd om effektivitet. Före webben var informationen olika på varje dator. Det fanns mängdvis med andra svårigheter, såsom att olika datorers information oftast krävde olika program. På grund av detta var det alltså enklare att bara fråga någon i närheten. Dessutom var det relativt svårt att komma in på internet utanför universitet eller företag. I princip allting på internet var textbaserat. Samtidigt var det mer eller mindre endast användbart för teknologi-kunniga, på grund av exempelvis de komplicerade metoder som användes.

En av de största anledningar till uppkomsten av webben var att man skulle kunna dela information automatiskt mellan forskare på institut och universitet runtom världen, bland annat för deras experiment. Tim ansåg det mycket enklare om alla datorer kunde lagra samma information ständigt. Detta skulle göra forskningen betydligt mycket mer effektiv, då man skulle ha bättre “kontakt” med andra forskare under respektive område. Som småningom kopplade detta samman hela världens datorer på ett sätt som aldrig hade gjorts tidigare, både för att dela information och för att kommunicera.

Var skapades webben?

World Wide Web skapades och utvecklades av Tim Berners-Lee när han arbetade på företaget CERN (CERN är ett av världens största partikelfysiklaboratorium som ligger i Schweiz). I slutet av 1990 så hade Tim Berners-Lee satt upp den första webbläsaren och webbservern, som kördes på en NeXT dator, på CERN så därav kan man säga att webben skapades på CERN.

De första datornätverket hade sitt ursprung från USA. Där man grundade det för att få bättre effektivitet och datorkapacitet i försvarsforskning under kalla kriget. Den första webbplatsen kom den 6 augusti 1991 (Första webbplatsen http://info.cern.ch) Den utvecklades av Tim Berners-Lee kom ursprungligen från London, Storbritannien. Han flyttade senare till USA där han började att jobba för MIT där han bildade World Wide Web consortium. Det var vid Massachusetts institute of Technology i USA 1994 som han grundade World Wide Web.

När skapades webben?

The World Wide Web presenterades som ide den 12 mars 1989 av Tim Berners-Lee.Även om WWW presenterades som ide så skapades inte den första hemsidan förens 2 år senare, i Januari år 1991 som var tillgänglig för allmänheten. Den första hemsidan hette info.cern.ch och hemsidan finns fortfarande kvar.Den 6 augusti är då den första offentliga webbplatsen skapades I April 1993 blev det tillgängligt för allmänheten utan en kostnad och tillsammans med att det släpptes, så släpptes även Mosaic som är en Webbläsare.